SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminari

 

Seminar za aktuare: U susret izozovima (Da li smo spremni?) - Sarajevo 30.11.2023 i 01.12.2023 godine

Seminar: Aktuarska profesija u kontekstu režima solventnosti na temelju rizika - Sarajevo 12.11.2019. i 13.11.2019.

Seminar za aktuare: IFRS 17 - Sarajevo 12.6.2019.

Seminar IAA, aktuarstvo, risk i osiguranje - Sarajevo 15. i 16.11.2018.

Seminar Profesionalizam - Sarajevo 08.06.2015.

Seminar SOLVENCY II (VI modul) - Sarajevo 19.12.2013.

Seminar SOLVENCY II (V modul) - Sarajevo 06.12.2012.

Seminar-Profesionalizam-Sarajevo-01.02.2012.

Seminar SOLVENCY II (IV modul) - Sarajevo 05.12.2011.

Seminar SOLVENCY II (III modul) - Sarajevo 02.06.2011.

Zapisnik sa okruglog stola održanog 27.04.2011.

Seminar SOLVENCY II (II modul) - Sarajevo 06.12.2010.

Seminar SOLVENCY II (I modul) - Sarajevo 20.05.2010.

Seminar za poreske vlasti u BIH - Neum 29.04.2010.

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba