Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Organizacija

 

Organizacija AD u BiH:

 

Skupština Društva/Udruge;

Predsjednik Društva/Udruge;

Upravno Vijeće Društva/Udruge;

Nadzorni odbor Društva/Udruge;

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba