Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Odluke

 

Program pojedinih predmeta ispita za ovlastenog aktuara i literatura - 10.07.2019 godine

Odluka o sazivanju 10. redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 9. redovne Skupstine Aktuarskog drustva u BiH

ISAP1 AD u BiH

Odluka o sazivanju 8. redovne Skupstine Aktuarskog drustva u BiH

Odluku o sazivanju 7. redovne skupštine aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 6. redovne skupštine aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 5. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju 4. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju Skupstine AD u BiH-UV-20.12.2010

Odluka o brisanju iz clanstva u AD u BiH-UV-20.12.2010

Rjesenje o saglasnosti na program skolovanja ovlastenih aktuara - Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Rješenje o saglasnosti na dopunjeni program školovanja ovlaštenih aktuara-Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Program pojedinih predmeta ispita za ovlastenog aktuara i literatura - dopunjena verzija 11.11.2011 godine

Program pojedinih predmeta ispita za ovlastenog aktuara i literatura - od 08.11.2010 godine

Poziv za plaćanje članarine

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba