Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom Osiguranja

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba