SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar SOLVENCY II (V modul) - Sarajevo 06.12.2012.


Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Агенција за надзор осигурања Федерације БиХ
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


SOLVENCY II
( V modul )


Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH


Vrijeme održavanja: 06.12. i 07.12.2012. godine


Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva


Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo


Uvjeti / Program seminara


Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

 


Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2012 i 07.12.2012
održalo je peti u setu seminara-Modul V-na temu Solvency II.
Tema Modula V bila je trenutno najaktuelnija tema industrije osiguranja EU-Solvency II.
Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.
Na seminaru je bilo prisutno 40 učesnika predstavnika Agencije za nadzor osiguranja F BiH,
Agencije za osiguranje RS, Agencije za osiguranje BiH i skoro svih društava koja se bave osiguranjem i reosiguranjem u BiH.
Predavač je bio Aleš Tomažin ovlašteni aktuar i magistar iz Slovenije sa višegodišnjim iskustvom praktičnog rada u industriji osiguranja.

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba