SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar - IFRS 17 - Sarajevo 12.6.2019.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


SEMINAR ZA AKTUARE: IFRS 17


Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH
Vrijeme održavanja: 12.6.2019. godine, u terminu od 10:00 - 18:00h
Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Ibis (bivši Hotel Sarajevo)

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim stranama zainteresovanim za oblast aktuarstva, na temu IFRS 17.

Predavač: Aleš Tomažin

Kotizacija: Kotizacija (organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, ručak) po sudioniku iznosi 170,00 KM

Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba

Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 10.6.2019. godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH "Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo

Napomena: Predavanja će biti održana na lokalnom jeziku


Download - Prijavnica za Seminar za aktuare


 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba