Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Registracija

 

Ministarstvo pravde Rjesenje-24.05.2016

Ministarstvo pravde Rjesenje-06.05.2014

Ministarstvo pravde Rjesenje-03.05.2012

Ministarstvo pravde Rjesenje 29.12.2009

Ministarstvo pravde Rjesenje 4.8.2006

Porezna uprava Uvjerenje-16.05.2012

Sluzba za statistiku-10.05.2012

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba