Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Skupština

 

Skupština Društva/Udruge;

„Najviše tijelo Društva/Udruge je Skupština.
Skupštinu čine svi članovi sa pravima definisanim/definiranim članovima 13. i 16. ovog Statuta.“

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba