SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar-Profesionalizam-Sarajevo-01.02.2012.


Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


PROFESIONALIZAM


Organizator: Aktuarsko društvo u BiH


Vrijeme održavanja: 01.02. i 02.02.2012. godine


Predavač: Chris Daykin, Predsjednik Group Consultatif
Nedim Gavranović, Doktor aktuarskih nauka


Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo


Uvjeti / Program seminara


Seminar je namijenjen aktuarima, članovima Aktuarskog društva u BiH

 

 

Aktuarsko Društvo u BiH 01.02.2012 i 02.02.2012 održalo je seminar na temu Profesionalizam.

Tema seminara bila je trenutno najaktuelnija tema Međunarodne aktuarske asocijacije-Profesionalizam.

Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.

Na seminaru je bilo prisutno preko 30 učesnika aktuara i osoba koje se bave aktuarskom profesijom.

Predavači su bili Chris Daykin jedan od Čelnih ljudi Međunarodne aktuarske asocijacije i Europske aktuarske asocijacije i Nedim Gavranović Doktor aktuarskih nauka, ovlašteni aktuar i član aktuarskog društva u BiH.

Prezentacije sa seminara učesnici seminara mogu preuzeti ovde.

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba