SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

The Actuarial Profession in the Context of Risk-Based Capital Solvency Regimes - Sarajevo 12.11. i 13.11.2019.


SEMINAR

The Actuarial Profession in the Context of Risk-Based Capital Solvency Regimes

Aktuarska profesija u kontekstu režima solventnosti na temelju rizika


Organizator: Actuaries without borders, Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Aktuarsko društvo u BiH
Vrijeme održavanja: 12.11.2019 godine (09:30 - 17:00) i 13.11.2019 godine (09:00 - 16:00)
Mjesto održavanja: Hotel Swissôtel Sarajevo (u sklopu Sarajevo City Center), ul. Vrbanja 1

Actuaries without borders (IAA Section), Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim zainteresovanim, na temu Aktuarska profesija u kontekstu režima solventnosti na temelju rizika.

Predavač: Andrew Gladwin, Aktuar

Kotizacija: Kotizacija (organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, 2×ručak, večera, simultani prevod) po sudioniku iznosi 250,00 KM

Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba

Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 10.11.2019. godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH "Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo


Download - Prijavnica za Seminar

Download - Agenda za Seminar

Download - Materijali za Seminar


 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba