Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Edukacija

Edukacija/Naobrazba:

Sekcija Edukacija Društva/Udruge zadužena je za:

  • Praćenje trendova u stručnoj edukaciji/naobrazbi aktuara;
  • Izbor tema za seminare i druge vidove edukacije/naobrazbe aktuara i izrada materijala za seminare i druge vidove edukacije/naobrazbe;
  • Praćenje trendova u stručnoj literaturi aktuara i održavanje biblioteke/knjižnice;
  • Sva pitanja vezana za časopis Društva/Udruge;
  • Druga pitanja vezana za edukaciju/naobrazbu aktuara.

 

kontakt e-mail: edukacija@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba