Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Statut

 

Statut Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini - 10.10.2019

Statut Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini - 02.02.2012

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba