Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Nadzorni Odbor

 

Nadzorni odbor Društva/Udruge

 

„Nadzorni odbor prati rad Upravnog vijeća, nadzire materijalno i finansijsko poslovanje Upravnog vijeća kao i provođenje zaključaka i naloga Skupštine od strane Upravnog vijeća o čemu podnosi izvještaj Skupštini Društva.“

 

Nadzorni odbor Društva/Udruge:

  1. Safet Kozarević
  2. Adnan Suljagić
  3. Maida Kurtović-Grošić

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba