Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Korisni Linkovi

Agencija za osiguranje u BiH  azobih.gov.ba
Agencija za nadzor osiguranja F BiH nados.ba
Agencija za osiguranje Republike Srpske azors.org
Centralna Banka BiH cbbh.ba
International Actuarial Association actuaries.org
Groupe Consultatif gcactuaries.org
Agencija za statistiku BiH bhas.ba
 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba