Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Korisni Linkovi

Agencija za osiguranje u BiH  http://www.azobih.gov.ba
Agencija za nadzor osiguranja F BiH http://www.nados.ba
Agencija za osiguranje Republike Srpske http://www.azors.org
Centralna Banka BiH http://cbbh.ba
International Actuarial Association http://www.actuaries.org
Groupe Consultatif http://www.gcactuaries.org
Agencija za statistiku BiH http://www.bhas.ba
 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba