Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Saradnja sa Industrijom Osiguranja

Saradnja/Suradnja sa Industrijom osiguranja:

Sekcija Saradnja/Suradnja sa Industrijom osiguranja  zadužena je za:

  • Kontakt i sa(u)radnju sa industrijom osiguranja u BiH;
  • Kontakt i sa(u)radnju sa industrijom osiguranja van BiH;
  • Edukaciju industrije osiguranja u BiH po tehničkim/aktuarskim pitanjima;
  • Promociju/Promidžbu aktuara i održavanje i jačanje statusa aktuara u industriji osiguranja;
  • Druge vidove sa(u)radnje sa industrijom osiguranja.

 

kontakt e-mail: osiguranja@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba