SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

 

 

Seminar SOLVENCY II (III modul) – Sarajevo 02.06.2011.

 

 

Agencija za nadzor osiguranje 
Federacije Bosne i Hercegovine                               
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&H

                 
     Aktuarsko društvo u
      Bosni i Hercegovini
     Actuarial Association

                                                                              

SOLVENCY II
( III modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
                    Aktuarsko društvo u BiH

 

Vrijeme održavanja: 02.06. i 03.06.2011. godine

 

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva
      

 

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

 

 

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 02.06.2011 i 03.06.2011 održalo je treći u setu seminara-Modul III-na temu Solvency II.

Tema  Modula III bila je trenutno najaktuelnija tema industrije osiguranja EU-Solvency II.

Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.

Na seminaru je bilo prisutno 45 učesnika predstavnika Agencije za nadzor osiguranja F BiH, Agencije za osiguranje RS, Agencije za osiguranje BiH i skoro svih društava koja se bave osiguranjem i reosiguranjem u BiH.

Predavač je  bio Aleš Tomažin ovlašteni aktuar i magistar iz Slovenije sa višegodišnjim iskustvom praktičnog rada u industriji osiguranja.

 

 

 

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba