SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar SOLVENCY II (II modul) – Sarajevo 06.12.2010

 

Agencija za nadzor osiguranje 
Federacije Bosne i Hercegovine                               
Insurance Supervisory Agency
of Federation of BH

                                                                              

SOLVENCY II
( II modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
                    Aktuarsko društvo u BiH

 

Vrijeme održavanja: 06.12. i 07.12.2010. godine

 

Predavači: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva
       Andrej Pangeršič, magistar upravljanja i organizacije

 

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

 

 

 

 

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2010 i 07.12.2010 održalo je drugi u setu seminara-Modul II-na temu Solvency II.

Tema  Modula II bila je trenutno najaktuelnija tema industrije osiguranja EU-Solvency II.

Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.

Na seminaru je bilo prisutno 55 učesnika predstavnika Agencije za nadzor osiguranja F BiH, Agencije za osiguranje RS, Agencije za osiguranje BiH, Ministarstva Finansija F BiH  i skoro svih društava koja se bave osiguranjem i reosiguranjem u BiH.

Predavači su bili Aleš Tomažin ovlašteni aktuar i magistar iz Slovenije i Andrej Pangeršič magistar iz Slovenije obojica sa višegodišnjim iskustvom praktičnog rada u industriji osiguranja.

Prezentacije sa seminara učesnici seminara mogu preuzeti ovde.

Fotografije sa seminara.

 

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba