SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Odluke

 

Odluka o sazivanju 10. redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 9. redovne Skupstine Aktuarskog drustva u BiH

ISAP1 AD u BiH

Odluka o sazivanju 8. redovne Skupstine Aktuarskog drustva u BiH

Odluku o sazivanju 7. redovne skupštine aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 6. redovne skupštine aktuarskog društva u BiH

Odluka o sazivanju 5. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju 4. redovne skupštine aktuarskog društva u BIH

Odluka o sazivanju Skupstine AD u BiH-UV-20.12.2010

Odluka o brisanju iz clanstva u AD u BiH-UV-20.12.2010

Rjesenje o saglasnosti na program skolovanja ovlastenih aktuara - Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Rješenje o saglasnosti na dopunjeni program školovanja ovlaštenih aktuara-Agencija za nadzor osiguranja F BiH

Program pojedinih predmeta

Program pojedinih predmeta-dopunjena verzija

Poziv za plaćanje članarine

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba