SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Skupština

 

Skupština Društva/Udruge;

„Najviše tijelo Društva/Udruge je Skupština.
Skupštinu čine svi članovi sa pravima definisanim/definiranim članovima 13. i 16. ovog Statuta.“

Članovi Aktuarskog Društva/Udruge u BiH su:

 1. Adnan Suljagić*
 2. Aldijana Hadžić-Elezović*
 3. Amela Omerašević*
 4. Amela Redžebašić*
 5. Anita Beus*
 6. Bakir Pilav*
 7. Damir Lačević***
 8. Emina Mešić*
 9. Hamid Milak*
 10. Krešimir Bubalo*
 11. Maida Kurtović Grošić*
 12. Milenka Tolj*
 13. Miralem Avdaković*
 14. Nedim Gavranović*
 15. Sabahet Drpljanin*
 16. Safet Kozarević*
 17. Sanela Fazlić*
 18. Suada Alić*
 19. Vanja Dragičević**
 20. Željka Barun*
 21. Željko Šain*
 22. Zlatan Filipović***
 23. Zoran Bošnjak*
 24. Jasmina Selimović*
 25. Esmir Krnić*
 26. Muamera Piralić
 27. Stiepo Andrijić***
 28. Nalda Ćerimagić
 29. Amra Đonlagić
 30. Lejla Smailhodžić
 31. Emir Hodžić
 32. Martina Pehar
 33. Alma Bećirspahić-Čolpa
 34. Anida Mekić-Komarica
 35. Emir Aganović
 36. Anel Duganhodžić

*Članovi AD u BiH koji su ovlašteni aktuari-Ovlaštenje-Agencija za nadzor osiguranja F BiH

 **Članovi AD u BiH koji su ovlašteni aktuari-Ovlaštenje-Agencija za osiguranje RS

***Počasni članovi AD u BiH

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba