NOVOSTI

22.02.2018-Upravno Vijeće Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 22.02.2018 donijelo je odluku o zakazivanju 10. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 29.03.2018 u 16.00 časova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

29.03.2017-Održana 9. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

23.02.2017-Upravno Vijeće Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 23.02.2017 donijelo je odluku o zakazivanju 9. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 29.03.2017 u 16.00 časova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

17.03.2016-Održana 8. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

09.02.2016-Upravno Vijeće Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 09.02.2016 donijelo je odluku o zakazivanju 8. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 17.03.2016 u 16.00 časova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 08.06.2015 održalo je drugi seminar na temu Profesionalizam. - Više pod Aktivnosti->Seminari.

08.06.2015 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje seminar na temu Profesionalizam - Više pod Aktivnosti->Seminari.

25.02.2015-Održana 7. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

29.12.2014-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 29.12.2014 donijelo je odluku o zakazivanju 7. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 25.02.2015 u 16.00 casova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

20.02.2014-Održana 6. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

19.12.2013-Upravno Vijeće Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 19.12.2013 donijelo je odluku o zakazivanju 6. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 20.02.2014 u 16.00 časova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 19.12.2013 i 20.12.2013 održalo je šesti u setu seminara-Modul VI-na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti->Seminari.

19.12.2013 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul VI seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti->Seminari.

14.02.2013-Održana 5. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

17.12.2012-Upravno Vijeće Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 17.12.2012 donijelo je odluku o zakazivanju 5. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 14.02.2013 u 16.00 časova u prostorijama Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2012 i 07.12.2012 održalo je peti u setu seminara-Modul V-na temu Solvency II - Više pod Aktivnosti->Seminari.

06.12.2012 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul V seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti->Seminari.

02.02.2012-Održana 4. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

03.02.2012 - Aktuarsko Društvo u BiH
01.02.2012 i 02.02.2012 održalo je seminar na temu Profesionalizam-Više pod Aktivnosti->Seminari.

03.02.2012 - Aktuarsko Društvo u BiH 23.01.2012 primljeno je u punopravno članstvo u Međunarodnu aktuarsku asocijaciju-Više pod Aktivnosti->Ostalo.

23.01.2012 - Nakon dobijanja saglasnosti na iste od Međunarodne aktuarske asocijacije Aktuarsko društvo u BiH objavljuje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku i Program pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literatura-dopunjena verzija na koji je dobijena saglasnost Agencije za nadzor osiguranja F BiH-Dokumenti se mogu pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti i dijelu Dokumenti->Odluke.

01.02.2012 - Aktuarsko Društvo u BiH organizuje seminar na temu Profesionalizam - Više pod Aktivnosti

13.12.2011-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 13.12.2011 donijelo je odluku o zakazivanju  4. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 02.02.2012 u 16.00 casova u prostorijama Hotel Sarajevo na adresi Džemala Bijedica 169A u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 05.12.2011 i 06.12.2011 održalo je cetvrti u setu seminara-Modul IV-na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti->Seminari

05.12.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul IV seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 02.06.2011 i 03.06.2011 održalo je treci u setu seminara-Modul III - na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti->Seminari

02.06.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul III seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti

27.04.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH održalo strucni okrugli stol na temu Efekti prelaska sa obracuna na naplacenu premiju na obracune na fakturisanu premiju u životnom osiguranju - Više pod Aktivnosti>Seminari

22.02.2011-Održana 3. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti -> Ostalo

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 20.12.2010 donijelo je odluku o brisanju clanova iz clanstva u Aktuarskom društvu u BiH-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 20.12.2010 donijelo je odluku o zakazivanju  3. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 22.02.2011 u 14.00 casova u prostorijama Bosna RE na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2010 i 07.12.2010 održalo je drugi u setu seminara-Modul II-na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti -> Seminari

22.11.2010-Poziv za placanje clanarine-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

17.11.2010-Agencija za nadzor osiguranje F BiH donijela Rješenje kojim je data saglasnost na Program pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturu koji je usvojilo Upravno Vijece AD u BiH na sjednici održanoj 08.11.2010. Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

08.11.2010-Upravno Vijece AD u BiH na sjednici održanoj 08.11.2010 usvojilo je Kodeks profesionalnog ponašanja aktuara, Pravilnik o disciplinskom postupku i Program pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturu. Dokumenti se mogu pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti odnosno Dokumenti->Odluke.

06.12.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul II seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 20.05.2010 i 21.05.2010 održalo je prvi u setu seminara - Modul I - na temu Solvency II - Više pod Aktivnosti->Seminari

20.05.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH zapocinje ciklus seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti.

29.04.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Deloitte d.o.o., Sarajevo u okviru USAID projekta TARA održalo prezentaciju na temu „Tretman tehnickih rezervi u osiguranju u kontekstu punog priznavanja promjene tehnickih rezervi kao porezno priznatog rashoda - Više pod  Aktivnosti

20.04.2010 - Pokrenuta web stranica Aktuarskog društva u BIH