SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar SOLVENCY II (V modul) - Sarajevo 06.12.2012.


Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Агенција за надзор осигурања Федерације БиХ
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina

UVJETI:

Prijavu za sudjelovanje na seminaru Solvency II ( V modul )
možete izvršiti slanjem prijavnice na:
- fax: 033 611 114
- e-mail adresu: nados@nados.ba

Prijavnicu u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Napomena: Prijavnica vrijedi kao narudžbenica.

Broj sudionika je ograničen.

KOTIZACIJA:

Kotizacija ( organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, ručak ) po sudioniku iznosi 200,00 KM.

PLAĆANJE:

Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 01.12.2012. godine na račun:
Broj računa: 1610000063070090 Raiffeisen Bank d.d., BiH
"Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo

SMJEŠTAJ:

Molimo sudionike da sami izvrše rezervaciju smještaja izravno u Hotelu Sarajevo:

Hotel Sarajevo
Ul: Džemala Bijedića 169 A
Tel: 033 777 900
www.sarajevohotel.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba