SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar - Profesionalizam - Sarajevo 08.06.2015.


Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Агенција за надзор осигурања Федерације БиХ
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


PROGRAM:

Program seminara Profesionalizam
Hotel Sarajevo


Ponedeljak 08.06.2015.g.

9.30 – 10.00       Registracija i Pozdrav dobrodošlice

10.00 - 11.00      Uvod u profesionalizam

11.00 - 11.20       Pauza

11.20 - 12.30       Profesionalna uloga aktuara

12.30 - 13.30       Ručak

13.30 - 14.30       Zakonska regulativa

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba