SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar-Profesionalizam-Sarajevo-01.02.2012.


Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina

Srijeda 1 Februar 2012

Vrijeme

Tema

Predavač

08.30–09.00

Registracija i čaj/kafa

Administrator seminara

09.00–09.15

Uvod u seminar

Predsjednik, AD u BiH

09.15–10.15

Uvod u profesionalizam i  korporativno upravljanje profesionalizmom

Chris Daykin

10.15–11.00

Kodeks profesionalnog ponašanja – IAA, Groupe Consultatif & AD u BiH zahtjevi

Chris Daykin (IAA+generic)

Nedim Gavranović (Kodeks profesionalnog ponašanja AD u BiH)

11.00–11.30

Pauza-Čaj/kafa

11.30–11.45

Pravilnik o disciplinskom postupku

Chris Daykin (IAA+generic)

Nedim Gavranović (Pravilnik o disciplinskom postupku AD u BiH)

11.45–12.15

Profesionalizam za bosanske  aktuare i trenutni profesionalni izazovi

Nedim Gavranović

12.15–13.30   

Pauza-ručak

13.30–14.10 

Značaj profesionalnih standarda i novosti u razvoju istih u IAA i Groupe Consultatif

Chris Daykin

14.10–14.30

Kontinuirani profesionalni razvoj

Chris Daykin (GC/IAA Kpr strategija)

Nedim Gavranović (Zahtjevi za Kpr AD u BiH)

14.30–15.30

Studija slučaja — grupna diskusija

(uz čaj/kafu)

Chris Daykin moderator

15.30–16.15

Studija slučaja — zaključci

Učesnici, uz moderaciju Chris Daykin

16.15–17.15

Actuary in the Dock – film i diskusija

Chris Daykin

17.15–17.30

Rezime prvog dana

Chris Daykin

Četvrtak 2 Februar 2012

Vrijeme

Tema

Predavač

08.30–08.40

Uvod u drugi dan

Predsjednik, AD u BiH

08.40–08.50

Izazovi suočavanja sa profesionalizmom — uvod

Chris Daykin

08.50–09.45

Izazovi — grupna diskusija

 

09.45–10.00

Pauza-Čaj/kafa

10.00–10.45

Izazovi — zaključci

Učesnici, uz moderaciju Chris Daykin

10.45–11.45

Specijalizacija-studija slučaja — grupna diskusija

Chris Daykin moderator

11.45–12.30

Uručivanje certifikata o prisustvu seminaru i završetak

Predsjednik, AD u BiH

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba