SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar SOLVENCY II (I modul) - Sarajevo 20.05.2010.

 

Agencija za nadzor osiguranje 
Federacije Bosne i Hercegovine                               
Insurance Supervisory Agency
of Federation of BH

                                                                              

SOLVENCY II
( I modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
   Aktuarsko društvo u BiH

 

Vrijeme održavanja: 20.05. i 21.05.2010. godine

 

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

 

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

 

 

 

 

 

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 20.05.2010 i 21.05.2010 održalo je prvi u setu seminara-Modul I-na temu Solvency II.

Tema  Modula I bila je trenutno najaktuelnija tema industrije osiguranja EU-Solvency II.

Seminar je bio izuzetno uspješan o čemu svjedoči i zainteresovanost i broj učesnika seminara.

Na seminaru je bilo prisutno 45 učesnika predstavnika svih agencija za osiguranje u BiH i skoro svih društava koja se bave osiguranjem i reosiguranjem u BiH.

Predavač je bio Aleš Tomažin ovlašteni aktuar i magistar iz Slovenije sa višegodišnjim iskustvom praktičnog rada u industriji osiguranja.

Prezentacije sa seminara učesnici seminara mogu preuzeti ovde a napominjemo da se linkovi za praktične excel file-ove koji su korišteni na seminaru nalaze unutar prezentacija.

Fotografije sa seminara

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba