SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Program

 

PROGRAM:

Program seminara Solvency II ( modul I )
Hotel Sarajevo

 

Četvrtak 20.05.2010.g.

9.00 - 9.10     Pozdrav dobrodošlice

9.10 - 9.30     Uvod u ciklus seminara na temu Solvency II

9.30 - 10.15   Osnove Solvency II

10.15 - 10.40  Pauza  

10.40 - 12.00  Direktiva Solvency II i drugi zakonski propisi 1.dio

12.00 -  13.00  Ručak

13.00 - 14.15  Direktiva Solvency II i drugi zakonski propisi 2.dio

14.15 - 14.40  Pauza

14.40 - 16.00  QIS (Quantitive Impact Study)

 

Petak 21.05.2010.g.

9.00 - 10.15 Radionica Solvency II 1. dio ( Napomena: koristiti laptop ) 

10.15 - 10.40 Pauza   

10.40 - 12.00 Radionica Solvency II  2. dio

12.00 -  13.00 Solvency II noviteti

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba