SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Program

 

PROGRAM:

Program seminara Solvency II ( modul IV )
Hotel Sarajevo

 

Ponedeljak 05.12.2011.g.

9.00 - 9.10            Pozdrav dobrodošlice

9.10 - 10.30          CF Modeli i Solvency II

10.30 - 10.50        Pauza  

10.50 - 12.20        CF Modeli i IFRS 4 vs IFRS 4 faza 2

12.20 - 13.20        Ručak

13.20 - 14.50        Life Radionica 1. dio 

14.50 - 15.10        Pauza

15.10 - 16.00        Life Radionica 2. dio 

 

 Utorak 06.12.2011.g.

 9.00 - 10.30         CF Modeli i Solvency II Level 2

10.30 - 10.50        Pauza   

10.50 - 11.50        Non-life Radionica 1. dio  

11.50 - 12.20        Pauza

12.20 – 13.00       Non-life Radionica 2. dio  

 13.00 - 13.10       Zaključak seminara 

 

NAPOMENA:        Ponijeti laptop

 

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba