SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Program

 

PROGRAM:

Program seminara Solvency II ( modul III )
Hotel Sarajevo

 

Četvrtak 02.06.2011.g.

9.00 - 9.10           Pozdrav dobrodošlice

9.10 - 10.30         Solvency II, IFRS i QIS 5 

10.30 - 10.50       Pauza  

10.50 - 12.20       QIS 5 Bilans i kapital

12.20 - 13.20       Ručak

13.20 - 14.50       QIS 5 Radionica 1 

14.50 - 15.10       Pauza

15.10 - 16.10       Reosiguranje, CDR (Counterparty default risk) 

 

 Petak 03.06.2011.g.

 9.00 - 10.30        Risk Margin

10.30 - 10.50       Pauza   

10.50 - 12.20       QIS 5 Radionica 2 

12.20 - 12.50       Pauza

12.50 - 13.30       Operativni riziko i MCR

13.30 - 14.20       Stres testovi 2011

14.20 - 14.30       Zaključak seminara 

 

NAPOMENA:       Ponijeti laptop

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba