SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Program

 

PROGRAM:

Program seminara Solvency II ( modul II )
Hotel Sarajevo

 

Ponedeljak 06.12.2010.g.

9.00 - 9.10     Pozdrav dobrodošlice

9.10 - 10.30     Uvod u IFRS 4

10.30 - 10.50   Pauza  

10.50 - 11.20  Ugovori osiguranja

11.20 -  12.20  Ručak

12.20 – 13.50  LAT radionica 1/2

13.50 - 14.10  Pauza

14.10 – 15.10  LAT radionica 2/2

15.10 – 16.10 Faza 2 i Solvency II

 

Utorak 07.12.2010.g.

9.00 - 10.30   Uvod u MRS 39

10.30 – 10.50 Pauza   

10.50 – 12.20 Prepoznavanje i vrednovanje financijskih instrumenata

12.20 – 12.50 Pauza

12.50 - 14.20 Napredne teme

14.20 -  14.30 Zaključak

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba