Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Saradnja sa Medjunarodnim Aktuarskim Tijelima

Saradnja/Suradnja sa Međunarodnim aktuarskim tijelima:

Sekcija Saradnja/Suradnja sa Međunarodnim aktuarskim tijelima zadužena je za:

  • Kontakt i sa(u)radnju sa svim međunarodnim aktuarskim tijelima;
  • Kontakt i sa(u)radnju sa aktuarskim društvima/udrugama drugih zemalja;

 

kontakt e-mail: international@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba