Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

O Nama

 

Aktuarsko Društvo/Udruga osnovano je 18.05.2001.

U periodu od osnivanja/osnutka do 01.12.2005 Aktuarsko Društvo/Udruga bilo je registrovano/registrirano na nivou/razini Federacije BiH.

01.12.2005 održana je osnivačka Skupština Društva/Udruge na kojoj je donesena odluka da se Aktuarsko Društvo/Udruga u BiH registruje/registrira na nivou/razini BiH što je i realizovano/realizirano  04.08.2006.

Danas je Aktuarsko Društvo/Udruga u BiH jedinstvena strukovna organizacija na nivou/razini BiH.

Društvo/Udruga okuplja aktuare i sve druge koji su zainteresovani/zainteresirani za unapređenje i razvoj aktuarstva ali i industrije osiguranja uopšte/uopće  što spada u osnovne/temeljne ciljeve i područje djelovanja Društva.

Više o ciljevima i području rada Aktuarskog društva/udruge u BiH može se saznati iz Statuta Aktuarskog Društva/Udruge u BiH.

Aktuarsko Društvo/Udruga u BiH je član Međunarodne Aktuarske Asocijacije-IAA.

Kroz dosadašnji rad Društvo/Udruga je provelo čitav niz aktivnosti  od kojih ističemo edukaciju prve generacije aktuara u BiH koja je promovisana/promovirana u ovlaštene aktuare kroz Službene novine F BiH 13.12.2004.

Osim navedenog Društvo/Udruga je organizovalo/organiziralo čitav niz okruglih stručnih stolova i seminara od kojih ističemo seminar sa temom Capital and liabilities in insurance business održan 14.11.2006 u Sarajevu.

Aktuarsko Društvo/Udruga u BiH danas aktivno sudjeluje u razvoju struke i industrije osiguranja u BiH.

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba