SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Fotografije sa seminara u Sarajevu Solvency II (Modul II)

 

 

NOVOSTI

01.02.2012 - Aktuarsko Društvo u BiH organizuje seminar na temu Profesionalizam - Više pod Aktivnosti

13.12.2011-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 13.12.2011 donijelo je odluku o zakazivanju  4. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 02.02.2012 u 16.00 casova u prostorijama Hotel Sarajevo na adresi Džemala Bijedica 169A u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 05.12.2011 i 06.12.2011 održalo je cetvrti u setu seminara-Modul IV-na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti->Seminari

05.12.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul IV seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 02.06.2011 i 03.06.2011 održalo je treci u setu seminara-Modul III - na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti->Seminari

02.06.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul III seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti

27.04.2011 - Aktuarsko Društvo u BiH održalo strucni okrugli stol na temu Efekti prelaska sa obracuna na naplacenu premiju na obracune na fakturisanu premiju u životnom osiguranju - Više pod Aktivnosti>Seminari

22.02.2011-Održana 3. Redovna skupština Aktuarskog društva u BiH-Više pod Aktivnosti -> Ostalo

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 20.12.2010 donijelo je odluku o brisanju clanova iz clanstva u Aktuarskom društvu u BiH-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

20.12.2010-Upravno Vijece Aktuarskog društva u BiH na sjednici održanoj 20.12.2010 donijelo je odluku o zakazivanju  3. Redovne Skupštine Aktuarskog društva u BiH za 22.02.2011 u 14.00 casova u prostorijama Bosna RE na adresi Zmaja od Bosne 74 u Sarajevu-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 06.12.2010 i 07.12.2010 održalo je drugi u setu seminara-Modul II-na temu Solvency II.-Više pod Aktivnosti -> Seminari

22.11.2010-Poziv za placanje clanarine-Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

17.11.2010-Agencija za nadzor osiguranje F BiH donijela Rješenje kojim je data saglasnost na Program pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturu koji je usvojilo Upravno Vijece AD u BiH na sjednici održanoj 08.11.2010. Dokument se može pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti->Odluke.

08.11.2010-Upravno Vijece AD u BiH na sjednici održanoj 08.11.2010 usvojilo je Kodeks profesionalnog ponašanja aktuara, Pravilnik o disciplinskom postupku i Program pojedinih predmeta ispita za ovlaštenog aktuara i literaturu. Dokumenti se mogu pogledati i preuzeti u dijelu Dokumenti odnosno Dokumenti->Odluke.

06.12.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH organizuje Modul II seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti.

Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH 20.05.2010 i 21.05.2010 održalo je prvi u setu seminara - Modul I - na temu Solvency II - Više pod Aktivnosti->Seminari

20.05.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja F BiH zapocinje ciklus seminara na temu Solventnost II - Više pod Aktivnosti.

29.04.2010 - Aktuarsko Društvo u BiH u saradnji sa Deloitte d.o.o., Sarajevo u okviru USAID projekta TARA održalo prezentaciju na temu „Tretman tehnickih rezervi u osiguranju u kontekstu punog priznavanja promjene tehnickih rezervi kao porezno priznatog rashoda - Više pod  Aktivnosti

20.04.2010 - Pokrenuta web stranica Aktuarskog društva u BIH 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba