SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Seminar SOLVENCY II (VI modul) - Sarajevo 19.12.2013.


Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
Агенција за надзор осигурања Федерације БиХ
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

  

Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini
Актуарскo друштво у Босни и Херцеговини
Actuarial Association in Bosnia and Herzegovina


PROGRAM:

Program seminara Solvency II ( modul VI ) Hotel Sarajevo


Četvrtak 19.12.2013.g.

9.00 - 9.10      Pozdrav dobrodošlice

9.10 - 10.30      Solvency II wrap up

10.30 - 10.50      Pauza

10.50 - 12.20      Risk management

12.20 - 13.20      Ručak

13.20 - 14.50      Aktuarska etika

14.50 - 15.10      Pauza

15.10 - 16.00      Unit Linked osiguranje i trošak garancijePetak 20.12.2013.g.

9.00 - 10.30      Radionica-Unit Linked osiguranje

10.30 - 10.50      Pauza

10.50 - 11.50      Teorija arbitraže

11.50 - 12.10      Pauza

12.10 – 13.00      Radionica-Teorija arbitraže

13.00 - 13.10      Zaključak seminaraNAPOMENA: Ponijeti laptop


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba