SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Pravilnik o Disciplinskom Postupku

 

Pravilnik o disciplinskom postupku

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba