SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Administracija Društva

Administracija društva:

Sekcija Administracija Društva/Udruge zadužena je za:

  • Pripremu materijala za sjednice Upravnog Vijeća, Nadzornog Odbora, Skupštine te organizaciju istih;
  • Finansijsko poslovanje Društva/Udruge i računovodstveno praćenje tog poslovanja;
  • Evidenciju o članstvu, članarinama, kontaktu sa članovima;
  • Održavanje web-site-a Društva/Udruge;
  • Tehničku pripremu materijala za seminare i održavanju biblioteke/knjižnice;
  • Administrativno-tehničkom kontaktu sa svim trećim osobama/licima sa kojima Društvo/Udruga ostvaruje različite vrste kontakata;
  • Drugim pitanjima administrativno tehničke prirode/naravi.

 

kontakt e-mail: administracija@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba