kjn6sa7dxo
 

SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Početna

 

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH.

 

Ko je aktuar:

Član 2 Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju:

„Ovlašteni aktuar je fizičko lice koje je ovlašteno od nadležnog organa da obavlja aktuarske poslove.“

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.

Zahvalnica:

Izražavamo zahvalnost društvima i institucijama koje su tokom 2010, 2011 i 2012 pružali finansijsku podršku Aktuarskom društvu/udruzi u BiH i time doprinijeli svim uspjesima koje je Aktuarsko društvo u BiH postiglo.
Navodimo ta društva i institucije abecednim redom:


AGENCIJA za nadzor osiguranja F BiH


BOSNA Reosiguranje d.d., Sarajevo


CAMELIJA Osiguranje d.d., Bihać


CROATIA Osiguranje d.d., Ljubuški


DELOITTE d.o.o., Sarajevo


ELITA Prva d.o.o., Sarajevo


EUROHERC Osiguranje d.d., Sarajevo


GRAWE Osiguranje d.d., Sarajevo


MERKUR Osiguranje d.d., Sarajevo


TRIGLAV BH Osiguranje d.d., Sarajevo


UDRUŽENJE društava za osiguranje u F BiH


UNIQA Osiguranje d.d., Sarajevo

 

 

Iskreno se nadamo da će i sva ostala društva slijediti primjer gore navedenih društava i time kroz rad AD U BiH doprinijeti stručnom razvoju industrije osiguranja u BiH.

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba