kjn6sa7dxo
 

Sekcije

Administracija Društva
Edukacija
Saradnja sa Supervizorima
Saradnja sa Međunarodnim Aktuarskim Tijelima
Saradnja sa Industrijom Osiguranja
 

Početna

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH.

SEMINAR ZA AKTUARE: IFRS 17


Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH
Vrijeme održavanja: 12.6.2019. godine, u terminu od 10:00 - 18:00h
Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Ibis (bivši Hotel Sarajevo)

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i Aktuarsko društvo u BiH organizuju Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim stranama zainteresovanim za oblast aktuarstva, na temu IFRS 17.

Predavač: Aleš Tomažin

Kotizacija: Kotizacija (organizacija, radni materijal, osvježenje u pauzama, ručak) po sudioniku iznosi 170,00 KM

Prijavnicu možete naći u nastavku ovog link-a, a prijaviti se možete putem e-mail-a: info@aktuari.ba

Plaćanje: Sudionici ukupnu cijenu kotizacije plaćaju do 10.6.2019. godine na račun: 1610000063070090, Raiffeisen Bank d.d., BiH "Udruženje aktuarsko Društvo u BiH", Zmaja od Bosne 74, Sarajevo

Napomena: Predavanja će biti održana na lokalnom jeziku


Download - Prijavnica za Seminar za aktuare

Download - Agenda, 12.6.2019.


Ko je aktuar:

Član 2 Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju:

„Ovlašteni aktuar je fizičko lice koje je ovlašteno od nadležnog organa da obavlja aktuarske poslove.“

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.


 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba